Image Alt

YVV-U, YVV-R, CU/PVC/PVC, NYY – 0.6/1kV PVC İzolyasiyalı, tək damarlı, mis ötürücülü kabel

  /  YVV-U, YVV-R, CU/PVC/PVC, NYY – 0.6/1kV PVC İzolyasiyalı, tək damarlı, mis ötürücülü kabel

İstifadə olunduğu yerlər

Enerji mərkəzlərində, paylayıcı qurğularda və sənaye müəssisələrində, mexaniki zədələnmə riskinin olmadığı yerlərdə(xaricdə və daxildə), torpaq altında və kabel kanallarında istifadə olunur.

Texniki məlumat

Maksimum işləmə istiliyi 70° C
Maksimum qısa qapanma istiliyi 160 (max.5san.)
Gərginlik 0.6/1kV
Minimum əyilmə radiusu 12xD

Strukturu

  1. Bir və ya çox telli mis ötürücü
  2. PVC izolyasiya
  3. PVC xarici örtük

Standartlar

ISO 9001: 2015 – ГОСТ 31996-2012

azAzerbaijani