Image Alt

J-Y(St)Y…Lg

  /  J-Y(St)Y…Lg

İstifadə olunduğu yerlər

  • Elektromaqnetik təsirlərin olduğu yerlərdə
  • İnsanların çox olduğu mühitlərdə
  • Bina içi səs sistemlərində, bina içi xəbərləşmədə, bilgisayar və ofis cihazlarında, elektronika sənayesində və.s
  • İnsan həyatının, qorunması lazım dəyərli materialların və avadanlıqların olduğu yerlərdə

Texniki məlumat

Ötürücünün müqaviməti 0,6 mm/0,8 mm/1,0 mm/1,5 mm2/2,5 mm2
Ω/km 130/73,2/44,6/24,6/15,1
İzolyasiya müqaviməti 100MΩxkm
Çalışma gərginliyi 300V
Test gərginliyi(damar) 0,6mm/0,8mm = 800V ≥ 1,0mm = 1000V
Əyilmə radiusu 10xD
Çalışma istiliyi Hərəkətli- 5/+50
Sabit- 30/ +70

Strukturu

  1. Ötürücü – Mis
  2. İzolyasiya- PVC
  3. Ayirici lent – Polyester lent
  4. Ekran – Qalaylı Mis torpaqlama teli + AlüminiumxPolyester lent
  5. Alüminium folyo
  6. Üzlük-PVC

Standartlar

ISO 9001: 2015 – ГОСТ 11326.71-79

azAzerbaijani