Image Alt

CAT-7 S/FTP

  /  CAT-7 S/FTP

İstifadə olunduğu yerlər

 • 10 Gigabit/San sürətə qədər çalışan informasiya rabitə sistemlərində
 • Bükülmüş cütlər üzərindən çalışan Ethernet kimi bilgisayar şəbəkələri üçün
  strukturlaşdırılmış kabel sistemlərində
 • Telefon və video kimi siqnalların daşınmasında
 • 500 Mhz-ə qədər performans əldə ediləcək yerlərdə
 • 10BASE-T, 100BASE-TX (Sürətli internet) və 1000BASE-T (10 Gigabit
  internet) üçün uyğundur

Texniki məlumat

Ötürücünün müqaviməti 75Ω/km
İzolyasiya müqaviməti 5000MΩxkm
Çalışma gərginliyi(otaq temperaturu) 250V
Test gərginliyi(damar) 1200V
Əyilmə radiusu 8xD
Çalışma istiliyi -20/+60

Strukturu

 1. Ötürücü-Elektroliz olunmuş mis ötürücü (0.65mm2)
 2. İzolyasiya-Polietilen(PE)
 3. Alüminium folyo + Polyester lent
 4. Qalaylı mis hörgü(0.40mm2)
 5. Üzlük-PVC(Polivinil Xlorid)

Standartlar

ISO 9001: 2015 – ГОСТ 15125-92

azAzerbaijani